Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort

Huvuddelen av skötselområdet finns i Olofströms Kommun och vi vet att älgstammen är tätare från Smålandsgränsen ner till Olofströms tätort och södra delen har inte samma älgtäthet. Däremot finns Kronhjortsstammen i södra delen och biotopen passar Kronhjorten bättre.

Under senare år har dovviltsstammen ökat och vi har börjat tänka Klövviltsförvaltning Älg, Rådjur, Kronhjort och Dovhjort.

Vi har kontakt med Forskarteam från bl.a SLU och kommer kanske genomföra "digitala träffar" under hösten om intresse finns från Jaktlagen i skötselområdet.

  

Statistik för Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Lokal Förvaltning av Älg och Kronhjort i Olofström. 

Statistik Älg

Vår skötselplan är "Grön" för älgjakten 2019/20 vad gäller avskjutning i skötselområdet. Älg-avskjutning kalv 61%, tjur 23% och hondjur 14%.

Olofströms Äsko 50301 avskjutning/förvaltning av Älg

Älgförvaltning med hänsyn till Jakt, Skog, Trafik och övrig dödlighet enligt skötselplan.

Avskjutning per tusen hektar

Andel handjur av vuxna

Antal mantimmar

Obs Dödsrisk älg

Obs reproduktion

Åldersbestämning Älg jaktåret 2019.

Historik Älgjakt i Olofströms Kommun och Olofströms Äsko 50301 som startades 1998.

Älgjakten Jaktåret 2019/2020 i Olofströms Äsko/kronsko 50301

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.

Olofströms Äsko 50301 Jaktåret 2019/2020 Älg

Olofströms Äsko 50301 jaktåret 2019/2020 Hondjur

Olofströms Äsko 50301 jaktåret 2019/2020 Kalv

Olofströms Äsko 50301 2019-2020 Älg

Bild 1 till Samrådsmöte som inte blev av (Corona-virus).

Bild 2 till Samrådsmöte som inte blev av (Corona-virus).

Bild 3 till Samrådsmöte som inte blev av (Corona-virus).

Bild 4(4) till Samrådsmöte som inte blev av (Corona-virus).

Statistik Kronhjort