Protokoll

Årsmötesprotokoll väntar på signering av årsmötesfunktionärer
(Behandlade i Styrelsen 2019-10-08))

Konstituerande protokoll av styrelsen
(Behandlat i Styrelsen 2019-10-08)

Information från Styrelsemöte 2019-10-07

Information och bestämmeler kommer att skickas ut till Jaktledare och Rapportörer.