SVA Vilt (lokal sida för Jaktorganisationen i Olofström)

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.

Intern information i Olofströms Jaktorganisation

Vi uppdaterar denna sida med lokala händelser i Olofströms Jaktorganisation och här får du hjälp med olika frågor och hur du kommer i kontakt med SVA.

Rapportera sjuka/döda vilda djur (webb-formulär)

2021 Observerad i Kåraboda (Oscar Carleke och Inge Johansson). Avlivad av Jaktlag Björkefall 2021-11-07. Huvud skickat till SVA för analys.

Älg Hondjur i Kåraboda år 2021.

Djuret observerat i september när inge Johansson passerade älgen 2 gånger med 4-hjuling i september. Djuret låg konstigt med bakdelen och det var "lös spillning" i legan. 

Oscar var 5-6 m från djuret vid ståndskall i oktober 2021.

Bad SVA kommentera bilderna nedan när den sjuka älgen i sin rapport som troligen i slutet på november 2021.

Lunga på Vildsvin skjuten 20201205.

Kontakt med SVA 2020-12-07

SVA bedömde på fotot och gjorde uttalande men de ville se mer och framförallt ville de se fler inälvorna som mjälte och njure. Lever och hjärta såg normala ut. Eftersom delarna legat några dagar bestämde vi att inte skicka in prover. Har haft samtal med Blekinges Jaktvårdskonsulent och Länsföreningen beställer hem förpackningsmaterial och fördelar i länet. Olofström planerar vi lagra förpackningar och instruktioner på Jägaretorpet. Vi återkommer med mer information när det är på plats.

Skjuten 2020-11-15 i Hemsjö

Skjuten älgtjur med Perukhorn?

Älgtjur vägde 216 kg (slaktvikt)

Älg med Hjortlusflugor avlivad i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Älgtjuren som varit synlig avlivades 20201031 av Harasjömåla Jaktlag. Det var en "en stor fin tjur men skinkorna visade på avmagring". Se bilder nedan. Hudbit utskuren om SVA eventuellt vill analysera, finns förvarad i i frysbox.

Avlivad av Harasjömåla Jaktlag efter styrelsebeslut i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.

Torkad del av älgens skinn som hängde på kroppen.

Hela ryggen infekterad.

Foto från åtelkamera 2020 september mellan Kyrkhult och Hemsjö.

Troligt förekomst av Hjortlusflugor på älgtjur

Mer information kan du hitta på vår webb som vi har börjat lokalt att uppdatera i vår lokala förvaltning med länkar till SVA. Det forskas vad det beror på att djuren blir drabbade (Klimat, sockerbetor i stora högar...)

Direktlänk till SVA där du kan läsa om hudsår.

2020-10-30
Vid samtal med SVA önskas hud från avlivade älgar, skär ut ca 1 dm bred hud från drabbad hud ner till "hasen".

2020 oktober synlig mellan Vilshult - Olofström drabbad av Hjortlusflugor?

2020 oktober synlig mellan Vilshult - Olofström drabbad av Hjortlusflugor?

Älg trolig skada från viltolycka (knuta höger baklår). Foto från åtelkamera 2020 mellan Kyrkhult och Hemsjö.

Remisser SVA

Sök rätt på rätt blankett hos SVA

Remiss Vilda djur (Direktlänk hos SVA)

Sprid inte Afrikansk svinpest till Sverige!

Information från SVA och upptäckter lokalt i Olofström

Här kan du hitta information från Statens Veterinärsmeddicinska Anstalt.  

Uppmärksamhet hos Jägarna, vi vistas mest i naturen och är rädd om miljön och de svenska viltstammarna i vår natur.

Avliva inte eventuell sjuk älg i huvudet

Analyser SVA utför på olika organ och körtlar i huvud analyseras och förstörs av skott i huvudet.

Fyndplats Dalanshult.

Avmagrat dött hondjur hittat av Jaktlag

Jägare kontaktade Skötelomådet angående upphittad älg. Foto och beskrivning skickat till SVA. Vi har skapat en sida som heter SVA Vilt, klickar du på mer på askokronsko50301.se hittar du sidan med information.

Rapport från SVA angående upphittade älgen i Dalanshult 2019-12-13

Hudsår hos Älg och tidig hornfällning

Klicka på PDF-dokument för hela instruktionen.

Rapportera Vilt till SVA

Hittar du dött vildsvin är det viktigt att du rapportera in detta till rapporteravilt.sva.se länk till annan webbplats.

Blankett för ifyllnad

Se filmen för mer information.

CWD-karta

Det här kan läsa och rapportera till CWD-övervakning på SVA

Älg, kronhjort och rådjur med något av följande symptom: kraftig avmagring, balansproblem, cirkelgång, huvudskakningar, onormalt beteende/oskygghet, dregling eller ökad urinering. Djuret ska vara vuxet (minst 6 kindtänder i vardera underkäkshalva). Djurets huvud behövs vid provtagning, så avliva inte djuret med skott mot huvudet.

Vuxen älg, kronhjort och rådjur som hittas döda, alternativt kasseras efter ordinarie jakt på grund av sjukdom.

SVA vill få in djur från alla delar av Sverige.

Rapportera via mobilen eller datorn på https://rapporteravilt.sva.se/, mejl till vilt@sva.se, eller telefon dagtid 018-674000

Här finns SVA:s information om hur man skickar in prover till CWD-övervakningen https://www.sva.se/cwd

Här kan du se korta filmer om CWD och CWD-övervakning

Viktigt rapportera till SVA om man avlivar avmagrade hjortdjur med onormalt beteende - eller om man hittar fallvilt - under älgjakten

Skickats till alla via mail till rapportör eller administratör i Viltdata. I Sverige har vi under 2019 hittat de första fallen av CWD (Chronic Wasting Disease, eller avmagringssjuka hos hjortdjur). Det handlar om tre drabbade älgkor i Norrbotten. Sjukdomen är dödlig men det finns olika varianter. Klassisk CWD är smittsam, medan atypisk CWD antas kunna uppkomma spontant vilket innebär att den inte behöver vara smittsam. De svenska fallen har bedömts handla om atypisk CWD, men sjukdomen är ganska nyupptäckt och det behövs mer kunskap om den.

I Nordamerika är klassisk CWD känd sedan länge. Erfarenheten är att sjukdomen är svår att utrota eller kontrollera om den inte upptäcks på ett mycket tidigt stadium. Om klassisk CWD skulle få fäste i Skandinavien skulle det få allvarliga konsekvenser för hjortdjuren, och därmed också för jakten. Klassisk CWD upptäcktes hos vildren i Norge 2016, men genom en lokal och tillfällig utrotning av vildrenarna i det drabbade området hoppas norska myndigheter att man lyckats utrota sjukdomen.

Nu pågår ett övervakningsprogram för CWD i Sverige. Under älgjakten är det därför viktigt att alla som ser eller avlivar sjuka hjortdjur rapporterar detta till SVA. Även fallvilt är intressant.

Målet med CWD-övervakningen är att klargöra om utrotningen av klassisk CWD i Norge lyckats, men det är också viktigt att öka provtagningen för att bygga kunskap om atypisk CWD. I nuläget arbetar forskarna efter hypotesen att sjukdomen uppkommer spontant. I så fall har atypisk CWD förmodligen alltid funnits i Norden och enstaka fall kan förväntas i alla hjortdjurspopulationer.

Det finns inga kända fall där CWD smittat människa eller andra djur än hjortdjur, och risken för detta bedöms som mycket låg.

Förpackning och transport till SVA

Vi planerar att få fram färdiga transportemballage och eventuellt förvara på Jägaretorpet. Vid behov kan Jourhavande Jägare telefon 070-379 93 73 hos Olofströms Jakt och Viltvård hjälpa till att öppna till lagringsplats för transportmaterial. Vi återkommer från Jaktorganiationen i Olofström.

Organ i djurkropp