Sprid inte Afrikansk svinpest till Sverige!

Information från SVA och upptäckter lokalt i Olofström

Här kan du hitta information från Statens Veterinärsmeddicinska Anstalt.  

Uppmärksamhet hos Jägarna, vi vistas mest i naturen och är rädd om miljön och de svenska viltstammarna i vår natur.

Avliva inte eventuell sjuk älg i huvudet

Analyser SVA utför på olika organ och körtlar i huvud analyseras och förstörs av skott i huvudet.

Fyndplats Dalanshult.

Avmagrat dött hondjur hittat av Jaktlag

Jägare kontaktade Skötelomådet angående upphittad älg. Foto och beskrivning skickat till SVA. Vi har skapat en sida som heter SVA Vilt, klickar du på mer på askokronsko50301.se hittar du sidan med information.

Rapport från SVA angående upphittade älgen i Dalanshult 2019-12-13

Hudsår hos Älg och tidig hornfällning

Klicka på PDF-dokument för hela instruktionen.

Rapportera Vilt till SVA

Hittar du dött vildsvin är det viktigt att du rapportera in detta till rapporteravilt.sva.se länk till annan webbplats.

Blankett för ifyllnad

Se filmen för mer information.

CWD-karta

Det här kan läsa och rapportera till CWD-övervakning på SVA

Älg, kronhjort och rådjur med något av följande symptom: kraftig avmagring, balansproblem, cirkelgång, huvudskakningar, onormalt beteende/oskygghet, dregling eller ökad urinering. Djuret ska vara vuxet (minst 6 kindtänder i vardera underkäkshalva). Djurets huvud behövs vid provtagning, så avliva inte djuret med skott mot huvudet.

Vuxen älg, kronhjort och rådjur som hittas döda, alternativt kasseras efter ordinarie jakt på grund av sjukdom.

SVA vill få in djur från alla delar av Sverige.

Rapportera via mobilen eller datorn på https://rapporteravilt.sva.se/, mejl till vilt@sva.se, eller telefon dagtid 018-674000

Här finns SVA:s information om hur man skickar in prover till CWD-övervakningen https://www.sva.se/cwd

Här kan du se korta filmer om CWD och CWD-övervakning

Viktigt rapportera till SVA om man avlivar avmagrade hjortdjur med onormalt beteende - eller om man hittar fallvilt - under älgjakten

Skickats till alla via mail till rapportör eller administratör i Viltdata. I Sverige har vi under 2019 hittat de första fallen av CWD (Chronic Wasting Disease, eller avmagringssjuka hos hjortdjur). Det handlar om tre drabbade älgkor i Norrbotten. Sjukdomen är dödlig men det finns olika varianter. Klassisk CWD är smittsam, medan atypisk CWD antas kunna uppkomma spontant vilket innebär att den inte behöver vara smittsam. De svenska fallen har bedömts handla om atypisk CWD, men sjukdomen är ganska nyupptäckt och det behövs mer kunskap om den.

I Nordamerika är klassisk CWD känd sedan länge. Erfarenheten är att sjukdomen är svår att utrota eller kontrollera om den inte upptäcks på ett mycket tidigt stadium. Om klassisk CWD skulle få fäste i Skandinavien skulle det få allvarliga konsekvenser för hjortdjuren, och därmed också för jakten. Klassisk CWD upptäcktes hos vildren i Norge 2016, men genom en lokal och tillfällig utrotning av vildrenarna i det drabbade området hoppas norska myndigheter att man lyckats utrota sjukdomen.

Nu pågår ett övervakningsprogram för CWD i Sverige. Under älgjakten är det därför viktigt att alla som ser eller avlivar sjuka hjortdjur rapporterar detta till SVA. Även fallvilt är intressant.

Målet med CWD-övervakningen är att klargöra om utrotningen av klassisk CWD i Norge lyckats, men det är också viktigt att öka provtagningen för att bygga kunskap om atypisk CWD. I nuläget arbetar forskarna efter hypotesen att sjukdomen uppkommer spontant. I så fall har atypisk CWD förmodligen alltid funnits i Norden och enstaka fall kan förväntas i alla hjortdjurspopulationer.

Det finns inga kända fall där CWD smittat människa eller andra djur än hjortdjur, och risken för detta bedöms som mycket låg.

Förpackning och transport till SVA

Vi planerar att få fram färdiga transportemballage och eventuellt förvara på Jägaretorpet. Vid behov kan Jourhavande Jägare telefon 070-379 93 73 hos Olofströms Jakt och Viltvård hjälpa till att öppna till lagringsplats för transportmaterial. Vi återkommer från Jaktorganiationen i Olofström.