Jaktorganisationen Olofström Kommun i Sveriges Sydligaste Vildmark.

Jägare-förbundet Olofström

 Jägareförbundet Olofström ingår Svenska Jägarebundets organisation som har allmänna uppdraget från Svenska Regering att förvalta de Svenska Viltstammarna.

Önskemål att alla som Jagar i Olofström bör ansluta sig till organisationen.

Kretsbidrag per medlem återförs lokalt varje år som kan/skall användas i Verksamheten.

Är du inte ansluten till Olofström ring medlemsavdelningen och ändra. 

Styrelse

Webb för mer information

Medlemsservice

 

Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Jaktområde med tillräckligt storlek för att bära en egen älgstam och frivilligt ansluta jaktlag som styrs av lokala stadgar med suverän kunskap om lokala stammar av älg och kronhjort.

Det är 126 jaktlag anslutna till skötselområdet och anslutna Fastigheterna som tillhör varje jaktlag omfattar 35 000 hektar. Till varje Jaktlag finns en Jaktledare och en rapportör som sköter inrapportering till Viltdata. Ansvar för Viltdata ingår i det allmänna uppdraget.

Styrelse

Webb för mer Information

Olofströms Jakt och Viltvård

Jaktorganisation i Olofström på marker som tillhör Olofströms Kommun.

 Ändamålet med upplåtelsen är att bereda jakttillfällen och att tillgodose Fastighetsägarens behov av skyddsjakt och viltvård. Jakträttshavaren ska bedöma och åstadkomma en avpassad avskjutning av vilt samt aktivt verka för att ett ändamålsenligt viltbestånd utvecklas. Organisationstillhörighet och medlemskap får inte påverka möjligheterna att delta vid jakt.

Styrelse

Webb för mer information