Beslutsunderlag Äsko/Kronsko 5 03 01

Bakgrund:

Med anledning av Covid 19 och den allmänna smittspridningen, av Coronaviruset i Sverige, har Regeringen med stöd av Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter beslutat om restriktioner i samhället.

Den interimistiska styrelsen i Äsko/Kronsko 50301 har därför ställts inför problem i sitt fortsatta arbete. Vi anser att ett årsmöte inte kan genomföras, med anledning av regeringens regler, i april månad som stadgar föreskriver. I våra stadgar finns ingen skrivelse som ger alternativ till årsmöte i april. Därför anser vi att omröstning kan och måste ske om framtida arbete i Äsko/Kronsko 5 03 01.

Förslag på fortsatt arbete under verksamhetsåret 2020:

Den interimistiska styrelsen föreslår att årsmöte skjuts fram tills samhällsutvecklingen, avseende smittspridningen av Coronaviruset, medger detta. Fram tills detta kommer den interimistiska styrelsen att sitta kvar och fortsätta det löpande arbetet i verksamhetsåret och som framgår i stadgar under rubriken ”Det åligger styrelsen:”.

Förutsättningar till förslaget:

Förslaget kommer att skickas ut till alla jaktledare/kontaktmän för omröstning. Ni har att ta ställning till förslaget i sin helhet. De jaktlag som röstar NEJ till förslaget ska inkomma med svar inom 5 dagar till utställaren av förslaget. I svar ska anges hur många röster jaktlaget har enligt röstlängden.

(En röst per varje påbörjat 200 hektar jaktmark.)

M v h

2020-03-28

Interimistiska styrelsen Äsko/Kronsko 5 03 01