Fråga 1

Hej! Vi tycker det är orättvist att det ska vara samma årsavgift 400 kr om man har areal 15 ha som 500 ha. Det är orimligt. dessutom har det aldrig fällts någon älgkalv på de 13 år jag innehaft marken. Att aldrig ha någon möjlighet att skjuta något annat djur än just kalv något år. Rätt meningslöst att ha älgjakt då.

Fråga 2

Grannen sa att älgjakt börjar 8/10 men på er hemsida står 2: a måndagen och det blir 11/10.
Vilket är rätt?
Lite jobbigt för oss som har mark både i Tingsryds kommun och Blekinge kommun. Tingsryd började 1 vecka före Olofström. 18 2021?

Fråga 3

Hej Jag vill att ni skickar mig Skötselplanen för ÄSKO:t som ligger till grund för avskjutningen årets älgjakt?

Svar fråga 3

Skötselplan Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Med anledning att vi bara fått godkänt Älgskötselplanen inför årets Älgjakt betraktar styrelsen älgskötselplan som arbetsmaterial och kan inte lämna ut den.

Den som skickat förfrågningen får vända sig till Länsstyrelsen i Blekinge.

Enligt rykte har även samma enskilda skogsägare utanför ÄFO inte ringt styrelsen i skötselområdet. Istället ringt ÄFO-gruppen och Länsstyrelsen i Blekinge utan att de hittat något som gör att vi behöver ställa in Jakten i skrivande stund.

Svar från skötselområdet 2021-09-15 på webben för Olofströms Äsko/Kronsko 50301  

Fråga 4

Hej,

Det framgår inte av reglerna om dubbelkalv är lovlig dag 1-5. Innan har det varit så i alla fall. Ny regel eller felskrivning i reglerna?  

Svar på fråga 4

Fråga 5

Kom en muntlig fråga via Telefon med två olika representanter från två olika Jaktlag. Vi har lite älg runt Kåraboda (Norra delen av Olofströms skötselområde) och där även en död älg hittats och det är mer älg omkring Ebbamåla. 

Frågan kan vi skjuta våra älgar på jaktmarker som tillhör min Kompis?

Svar på fråga 5

Svaret är NEJ. Men bra att tänka nytt!

Lösningsförslag på era tankar:
Ni kan lösa det genom att slå ihop jaktlagen inför nästa års Jakt och då kan tilldelning nyttjas på de sammanslagna fastigheterna i nya jaktlaget.

Meddela styrelsen i Älgskötselområdet via vår brevlåda. Ange vad Jaktlaget skall heta, ingående fastigheter, Jaktledare, mejl, rapportör, mejl och adresser.

Fråga 6

Vi tilldelades skyddsjakt på 1 vuxen älg som vi sköt och föregående år fick vi extra tilldelning av kalv som "markägaren" korresponderats med Länsstyrelsen i Blekinge som körde över beslut i skötselområdet.

Hur kan jag kontrollera vår tilldelning och samt hur kvoteringen påverkar årets Jakt?

 

Jaktorganisation i Olofström har byggt upp Viltdata där varje jaktlag har Jaktledare och Rapportör har id för inloggning och kan rapportera samt ta fram statistik.

Svar på fråga 6

Jaktlagets Rapportör eller Jaktledare kan kontrollera för ert Jaktlag.

Finns instruktion på webb:

jaktolofstrom.se och på askokronsko50301 med rubrik Några Älg-jaktslag undrar på sin kvotering vad som gäller för premiären 11 oktober.

Nu finns instruktioner för Viltdata där Jaktledare och Rapportör för varje Jaktlag har id för att logga in.

Se instruktion för Viltdata.

Fråga 7

Börjar älgjakten 8 oktober eller 11 oktober?

Ändrat i jakttabellen: Från en timme före solens uppgång, till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång är det endast tillåtet att dmyg- och vaktjaga.

Svar på fråga 7

Ingen förändring av starten på Älgjakten i vårt Skötselområde. Brev som är utskickat angående Älgjakten centralt gäller för nästa år. Det är ett försök att få gemensam Älgjakts start inom alla Blekinges Älgskötselområde. Årsmötet i Olofströms Älgskötselområde har vi beslutat att starta jakten efter Älg och Kronhjort 2: a måndagen i oktober.

Svenska Regeringen har beslutat om nya jaktider om ni inte märkt så kan ni läsa nya tiderna i Jakttabellen. 

Jakttabell - Sol och Månfaser

Underlättar om vi kan fortsätta i Olofström med 2: a måndagen i oktober med hänsyn till planerade aktiviteter för bokning av stugor, planera ledigheter samt skolor, hundgrupper, orientering och övriga friluftslivet. Huvudorsaken med att flytta älgjakten på prov har varit att hondjur skall bli betäckta när dom bli brunstiga igen. 

Våra grannar i norr Kronoberg startar 18 oktober...