Fråga 1

Hej! Vi tycker det är orättvist att det ska vara samma årsavgift 400 kr om man har areal 15 ha som 500 ha. Det är orimligt. dessutom har det aldrig fällts någon älgkalv på de 13 år jag innehaft marken. Att aldrig ha någon möjlighet att skjuta något annat djur än just kalv något år. Rätt meningslöst att ha älgjakt då.

Fråga 2

Grannen sa att älgjakt börjar 8/10 men på er hemsida står 2: a måndagen och det blir 11/10.
Vilket är rätt?
Lite jobbigt för oss som har mark både i Tingsryds kommun och Blekinge kommun. Tingsryd började 1 vecka före Olofström. 18 2021?

Fråga 3

Hej Jag vill att ni skickar mig Skötselplanen för ÄSKO:t som ligger till grund för avskjutningen årets älgjakt?

Svar fråga 3

Skötselplan Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Med anledning att vi bara fått godkänt Älgskötselplanen inför årets Älgjakt betraktar styrelsen älgskötselplan som arbetsmaterial och kan inte lämna ut den.

Den som skickat förfrågningen får vända sig till Länsstyrelsen i Blekinge.

Enligt rykte har även samma enskilda skogsägare utanför ÄFO inte ringt styrelsen i skötselområdet. Istället ringt ÄFO-gruppen och Länsstyrelsen i Blekinge utan att de hittat något som gör att vi behöver ställa in Jakten i skrivande stund.

Svar från skötselområdet 2021-09-15 på webben för Olofströms Äsko/Kronsko 50301  

Fråga 4

Hej,

Det framgår inte av reglerna om dubbelkalv är lovlig dag 1-5. Innan har det varit så i alla fall. Ny regel eller felskrivning i reglerna?  

Svar på fråga 4

Fråga 5

Kom en muntlig fråga via Telefon med två olika representanter från två olika Jaktlag. Vi har lite älg runt Kåraboda (Norra delen av Olofströms skötselområde) och där även en död älg hittats och det är mer älg omkring Ebbamåla. 

Frågan kan vi skjuta våra älgar på jaktmarker som tillhör min Kompis?

Svar på fråga 5

Svaret är NEJ. Men bra att tänka nytt!

Lösningsförslag på era tankar:
Ni kan lösa det genom att slå ihop jaktlagen inför nästa års Jakt och då kan tilldelning nyttjas på de sammanslagna fastigheterna i nya jaktlaget.

Meddela styrelsen i Älgskötselområdet via vår brevlåda. Ange vad Jaktlaget skall heta, ingående fastigheter, Jaktledare, mejl, rapportör, mejl och adresser.