Avgifter Olofströms Äsko/Kronsko 50301. Organisationsnummer 8025277826

Administrationsavgift per Jaktlag 150 kr, Fällavgift 1000 kr- vuxen älg, Fällavgift 100 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Lokala Nyheter och Information

Corona-information utskickat 2020-03-28 till alla registrerade Jaktlag i Äsko/Kronsko 50301angående Årsmöte.

Jaktlag med Jaktledare eller rapportör som har fel e-post adress får inte utskick vi gör via Viltdata

Om ni byter e-post skicka den nya adressen till asko50301@gmail.com. Följande personer får inga mejl:

ulf.lundstrom@oktv.se, Ulf@eknegard.se, up.skogorenovering@yahoo.se, vaghult@live.com, vaghultspolisen@hotmail.com, wtorsten@hotmail.com

Utskicksdatum: 28 mars 2020 19:05 ämne: Undeliverable: Årsmöte Äsko 50301 2 bilagor. Vi kommer inte att jaga er och har ni fel adress blir ert jaktlag kanske utan tilldelning samt nästa steg är att ni kanske utsluts på nästa årsmöte. 

2020-03-28 Information skickas ut till Jaktlagen angående den allmänna smittspridningen

Med anledning av Covid 19 och den allmänna smittspridningen, av Coronaviruset i Sverige, har Regeringen med stöd av Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter beslutat om restriktioner i samhället.

Registrerade jaktledare i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 får information via utskick genom Vitdata. Länk till innehåll i utskickat dokument.

Förvaltning av Viltstammar, stor kunskap finns i Jägarekåren och i befintlig organisation.

Älgavskjutning, Viltolyckor och övrig dödlighet Älg och Kronhjort.

Vår skötselplan är "Grön" vad gäller avskjutning i skötselområdet.
Se statistik för Älg 2019 under rubriken Älg

Se statistik för Kronhjort 2019 under rubriken Kronhjort.

  

Rådjuren tillhör Vår Fauna.

Kronhjort finns i södra Olofströms Kommun och Vildsvinen överallt.

Dovhjorten flerartsförvaltning?

Information från Styrelsemöte 20200304

Utdrag från protokoll Styrelsemöte 4 mars punkt 10.
Styrelseförslag att börja älgjakten 2: a måndagen i oktober.

Förslaget och punkten tas upp under övrigt för beslut på årsmöte i 22 april för Skötselområdet. 

Förvaltning av Viltstammar, stor kunskap finns i Jägarekåren och i befintlig organisation.

Årsmötet får ta ställning till vissa datum. Klicka på bilden så expanderar den och spara ner den på din dator eller visa på din mobil hos ditt jaktlag.

Vad är Adaptiv Förvaltning

Adaptiv förvaltning i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Kontakta någon av ovanstående för avlämning av käke för åldersbedömning.

Bild från Vildsvinskurs år 2015 med representanter från Olofström  som såg beteshögar i hägnet. Idag har utfodring i hägnet upphört! Vildsvin och hjortdjur i hägnet fick karies och djuren blev mer eller mindre sjuka.

Har älgarna avlidet av felaktig utfodring på åtlar eller vad beror det på?

Enligt SVA klarar inte vommen hos älgen att bryta ner innehållet i sockerbetan, matsmältningen fungerar inte. Dessutom är det konstaterat att när sockerbetan ligger ute i minusgrader innehåller vätskan i betan 7 % alkohol.

Det ryktas om att i norra delen förekommer stora högar med sockerbetor! Kan det vara en orsak att vi hittar döda älgar?  

Vi vill därför påpeka att utfodring med betor eller liknande som tippas i stora högar i skogen inte är tillåtet, det är heller inte tillåtet att lägga ut livsmedel som tex bröd och kakor inte ens i små mängder.

Ser ni några högar med sockerbetor meddela Jakträttsinnehavaren eller använd kontaktformulär och skicka mejl om platsen detta förekommer. 

Läs mer på Åtling och utfodring av vild information från Länsstyrelsen i Blekinge som du hittar på startsidan för jaktolofstrom.se.

Den svenska älgstammen är satt under hård press!

Förenklat så effektiveras skogsbruket, älgens naturliga föda minskar och myndigheterna vill betämma mer. Älgen skall förvaltas lokalt, inte genom beslut i Stockholm... 

Läs hela artikeln

Tall-Plantering med fårull i toppen, foto från kretssamverkan i Blekinge.

Har Skogsstyrelsen räknat fel på flera miljarder?

Skogsstyrelsen påstår i en rapport till regeringen att viltet orsakar skador på skogen för 7,2 miljarder kronor. – Vi har granskat rapporten och hittat sådana felaktigheter och tvivelaktiga antaganden att rapporten måste göras om, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Läs rapporten och förklaring på felräkning!

Rapport från SVA angående upphittade älgen i Dalanshult 2019-12-13

Foto Thomas Olsson

Åtling och utfodring av Älg och Vildsvin Information från Länsstyrelsen i Blekinge

Vi har den senaste tiden fått till oss att utfodringen av främst vildsvin ökat. Vi vill därför påpeka att utfodring med betor eller liknande som tippas i stora högar i skogen inte är tillåtet, det är heller inte tillåtet att lägga ut livsmedel som tex bröd och kakor inte ens i små mängder.

Klicka här och läs mera

Rapporterade Älgobservationer i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Obs - per mantimme älg i skötselområdet år 2019.

Älgjägarna har rapporterat 5 984 mantimmar och antal observationer är 310 stycken obs/tim 0,0518. Älgobsen är ett viktigt underlag för bedömning och kommande skötselplan tillsammans med lokal kunskap. 

Se sammanställd statistik under fliken ÄLG, observera att år 2019 innehåller endast statistik för 9 dagars jakt. 

Avskjutningsregler Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Exempelbild från e-kursen...

Kort utdrag från förvaltningskursen, var med och påverka i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.

Fördelaktigt med hög reproduktion Om älgstammen har hög reproduktion (många kalvar som föds) så kan vi ha ett högre jaktuttag vid en given vinterstam, eller omvänt, en lägre vinterstam vid ett givet uttag.

För att reproduktionen ska bli hög så krävs att hondjuren är i rätt åldersintervall och i god kondition och att det finns en tillräcklig andel vuxna tjurar. Många vuxna tjurar innebär inte bara att fler kvigor blir betäckta utan också att övriga hondjur i högre utsträckning betäcks vid första brunsten. Detta ger större årskalvar…

Diskussions-exempel:
Med rätt sammansättning i älgstammen behöver vi inte flytta fram jaktstarten utan kan göra som övriga Sverige starta 2:a måndagen i oktober!?

Styrelsen + några intresserade skall läsa Förvaltningskursen, kursen är en gratis E-kurs och efter följer 1–2 tillfällen med diskussion om förvaltningsfrågor. Är du Jägare/Markägare på marker i Olofströms Äsko använd kontaktformuläret på webben och uppge namn, e-post och skriver i meddelande att du vill läsa E-kursen och vara med på  diskussioner så kommer det en länk så du kan börja läsa. Genom att vi anmäler kan vi bjuda in möteskvällar.  

 

Kurs på Blekinge Hjort med Jonas Malmsten från SVA(Mitten i grönt)

Jonas Kromnow från Länsstyrelsen, Mikael Esse och Jonas Malmsten från SVA diskuterar.

Tjänlighets-bedömning av älg och vilt "Ätas eller inte ätas"

Jägare från Blekinges Älgskötselområden har varit på utbildning med Jonas Malmsten från SVA. Jonas Kromnow från Länsstyrelsen samordnade utbildningen och mer information kommer efter styrelsemöte i skötselområdet 2019-10-07.

Välkommen till Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort

Vi har startat en ny webb-plats för Äsko/Kronsko 50301 skötselområde för Älg och Kronhjort. Ett Jaktområde med tillräckligt storlek för att bära en egen älgstam. Frivillig sammanslutning av Jaktlag för förvaltningsområde för Älg och Kronhjort som omfattar cirka 33 000 hektar.

Styrelsebeslut 2019-10-08. 

Vi planerar stänga ner den gamla när vi flyttat över information som behöver sparas.