Älgjakten jaktåret 2022-2023, startar måndagen den 10 oktober

Lokala Nyheter och Information

Det saknas uppgifter i viltdata på flera rapporteringar. Kontrollera under Älg så att inte just erat jaktlag missat något.

Jakten på vuxen älg är härmed avslutad. Jakt på kalv fortsätter enligt tilldelning.

Jakten på hondjur är avslutad!

Samtliga jaktlag skall rensa sina rutor för spillningsinventering under Oktober månad.

Länsstyrelsen har ändrat fällavgifterna för älg. 1300kr för vuxen och 130kr för kalv.


Hemsidan för Olofströms Skötselområde är under ombyggnad, vänligen ha överseende med detta.

Medlemsavgift per Jaktlag  400 kr skall betalas in efter årsmötet och före höstmötet, Fällavgift 1300 kr- vuxen älg, Fällavgift 130 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Medlemsavgift per Jaktlag 400 kr skall betalas in efter årsmötet och före höstmötet, Fällavgift 1300 kr- vuxen älg, Fällavgift 130 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Hantering av Skogsskador i Olofströms ÄSKO/Kronsko 50301

Eventuella skogsskador skall anmälas till styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.
Vi har under en provperiod lokal överenskommelse med skogstjänsteman som hjälper skötselområdet bedöma eventuella skogsskador.

Denna överenskommelse gör att vi hanterar problemen lokalt tillsammans med personer med kunskap om skog.
Bedömer styrelsen att skyddsjakt skall genomföras efter föredragning av Skogsstyrelsen är vår strategi att flera jaktlag involveras.

Alla förändringar eller tillägg på fastigheter skall skickas via e-post

Jaktintyg hittar du under blanketter, skicka även med karta på fastighet/er som det gäller.

För kontakt med styrelsen, använd kontaktformulär