Avgifter, Organisationsnummer, bankgiro, Administrationsavgift, fällavgift hittar du på startsidan.

Olofströms Äsko/Kronsko 50301

11 älgtjurar, 7 hondjur, 29 kalvar totalt 47 älgar skjutna och stämmer med skötselplan.

Kalvavskjutning 61 %, tjur 23 %  och hondjur 14 % . 

Vi har tidgare år inte fått veta könsfördelningen för viltolyckor, se tabell nedan. Vi  har även statistik för 2017 och 2018. Styrelsen skall stämma av mot skötselplan för kommande 3-års period. Areal Skötselområdet för kommande jaktår blir över 35 000 hektar.

Olofströms Äsko 50301 2019-2020 Älg

Olofströms Äsko 50301 2019-2020 Ko/Kviga

Olofströms Äsko 50301 2019-2020 Kalv

Olofströms Äsko 50301 2019-2020 Älg

Olofströms Äsko 50301 1999 - 2020

Historik Älgjakt i Olofströms Kommun och Olofströms Äsko/Kronsko 50301 som startades 1998.

Kontakta någon av ovanstående för avlämning av käke för åldersbedömning.

Avskjutningsregler Älg Jaktåret 2019

Dag 1-5 Lovligt:

Kvoten på 6 tjurar med 7 taggar eller fler är nu fylld.

Fr.o.m 28/10 är endast tjurar med 0-3 taggar lovliga.  I övrigt enligt tilldelning och avskjutningsregler.
Tagg-räkning ”Den sidan som är mot skytten räknas!” (Styrelsebeslut 2019-10-07)

Hondjur: Kvigor/Ensamma hondjur (5 dagar)

Kalv: Dubbelkalv, 5 dagar

Hondjur: Ekipage ko med enkelkalv fredad.

Från dag 6 gäller följande:

Vuxna hondjur fredade.

Alla kalvar lovliga.

Kvotering på din tre-års tilldelning.

Avlysningjakt!

Rapportera fälld älg i Viltdata innan klockan 20.00!

Avskjutningsregler skickas till varje Jaktlag (Jaktledare och rapportör) via Viltdata.

Viktig information inför 2019 års älgjakt.

Styrelsen beslutar och meddelar följande:

• Under älgmöte 2019 uppkom frågeställning om beräkning av taggar på älgtjur i förhållande till avskjutningsregler. Styrelsen fick i uppdrag att bereda ärendet och fatta beslut.
Beräkning av taggar ska göras av den hornsida som är mot skytten och gånger 2.

• Horn på tjur som inte överstiger 5 cm (från rosenkrans till spets) ska ej bedömas som felskjutning om detta strider mot tilldelningsbeslut. Jaktlag kan med bild (måttband på horn) skicka till någon i styrelse för att få direkt bedömning.

• Älgkalv som understiger 40 kg slaktvikt ska ej avräknas på tilldelning. Fällavgift ska betalas. Djuret behålls av jaktlaget. 

• Vuxen Älg som understiger 80 kg slaktvikt ska ej avräknas på tilldelning. Fällavgift ska betalas för vuxet djur. Djuret behålls av jaktlaget. 

(Kalv under 40 kg, Vuxen under 80 kg) ta bild på djuret samt kontakta någon i styrelsen

Styrelsen

 

Viltdata, Avskjutning, Viltolyckor och Skogsskador

Summering efter 9 dagars jakt. Jaktlagen i Olofström har kunskap om älgstammen, duktiga på att uppdatera Viltdata och bra kommunikation gör att vi skall lyckas. Vi skall tänka på älgstammen och inte missbruka systemet i skötselområdet genom att dela upp i små delområden, styrelsen skall göra en översyn och åtgärda. Pågår samtal att få hjälp av skogs-tjänstemän som skall hjälpa skötselområdet bedöma eventuella skogsskador, behandlas i styrelsen på kommande styrelsemöte.  

Tilldelning Älg i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Årets Älgjakt startar 26 oktober (Gäller år 2019)

Eftersom det tllämpas avlysningsjakt enligt pågående matris kan vi inte skriva när den slutar. Se avskjutningsregler.

Instruktion som jaktlagets Rapportör följer vid rapportering i Viltdata