2021-10-24 Alla vuxna älgar i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Fredade med ett undantag!

Enbart älgkalv är lovlig från den 25 oktober i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.

Rapportera i Viltdata efter varje jaktdag senast 20.00.

Avlivningstillstånd på magert hondjur i Kåraboda/Bengtsboda gäller fortfarande! Kronhjort fortfarande lovlig.

Styrelsen

Regler för Älgjakt år 2021 i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Älgjakt jaktåret 2021 startar måndagen den 11 oktober i Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort.

Jaktledare och rapportör i Olofströms Skätselområde för Älg och Kronhjort får mer information 26-27 augusti för höstmötet.

Avskjutningsregler Tjur

• Rapportera fälld älg i Viltdata innan klockan 20.00!

Dag 1–5 lovligt (Avslutad 2021-10-24)

Från dag 1 är 6 tjurar med 7 taggar eller fler, lovlig till dess att 6 är skjutna (Avlysningsjakt: alla 6 är nu skjutna).

Tjur (Avslutad 2021-10-24) 

Tjurar med 0–3 taggar. I övrigt enligt tilldelning och avskjutningsregler.

Tagg-räkning ”Den sidan som är mot skytten räknas (Styrelsebeslut 2019-10-07 och bör föras in på kommande årsmöte i våra stadgar.)

Tjur Jakten (Avslutad 2021-10-24) pågår t.o.m. den 21 november eller då Styrelsen meddelar annat.

Avskjutningsregler Hondjur och Kalv

Dag 1–5 Lovligt

• Hondjur: Kvigor/Ensamma hondjur (5 dagar) med undantag:
Avlivningstillstånd på magert hondjur i Kåraboda/Bengtsboda gäller fortfarande 2021-10-24!

• Kalv: Ko med enkelkalv fredad.

Från dag 6 gäller följande:

• Vuxna hondjur fredade.

• Alla kalvar lovliga.
(Kalvjakten slutar 31 januari eller då kvoten är fylld.)

• Kvotering på din tre-års tilldelning

• Avlysningsjakt!  

Enbart kalv lovlig i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 från 25 november

Vuxenjakten på älg slut 24 november med undantag av hondjur i Bengtsboda- Kåraboda.

Kalvjakten slutar 31 januari eller då styrelsen meddelar annat.

Jaktlag med 3-års tilldelning av 2 kalvar och 1 vuxen älg!

Jaktlag med 1 vuxen älg väljer själva vilket år de vill skjuta den vuxna älgen, styrs inte av någon övergripande matris.

Matrisen påverkar jaktlag med mer 2 vuxna älgar.

Övriga följer matrisen som skickas ut eller länkas i mejl-utskick till Jaktledare och rapportörer

"Slaktvikt" syftar på djurkroppens vikt utan inälvor, skalle, hud och underben. Slaktvikten är ungefär 55 % av levandevikten för älg.

Instruktion som jaktlagets Rapportör som rapportering i Viltdata

Registrera fällt vilt

Registrera observation

Älgobs skall rapporteras avseende de 7 första dagarna man jagar fr.o,m 2020-10-11 t.o.m 2020-11-11 (Alltså inte första älgjaktsveckan utan de 7 första jakttillfällena under de första 30 dagarna!)

Länk till Viltdata

Klicka på bilden för större text.

Hantering av käke från skjuten älg.

Frys älg-käken från skjutet djur (vuxen) och kontakta ansvariga för åldersbedömning snarast.

Observera att sämst är att rengöra och ”lägga käken i pannrummet då ”segmenten” i käken torkar ut och det går inte att analysera åldern på djuret.

Kontakta någon av ovanstående för avlämning av käke för åldersbedömning.

Hantering av Skogsskador i Olofströms Skötselområde

Eventuella skogsskador skall anmälas till styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.
Vi har under en provperiod lokal överenskommelse med skogstjänsteman som hjälper skötselområdet bedöma eventuella skogsskador.
Denna överenskommelse gör att vi hanterar problemen lokalt tillsammans med personer med kunskap om skog.   
Bedömer styrelsen att skyddsjakt skall genomföras efter föredragning av Skogsstyrelsen är vår strategi att flera jaktlag involveras.

Eventuella frågor