Älgjakt jaktåret 2020 startar måndagen den 12 oktober i Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort.

Jaktledare och rapportör i registrerade jaktlag har fått dokument med alla jaktlag och tilldelning utskickat 2020-08-27.

Högerklicka (musknapp 2) och välj skriv ut om du vill ha en pappersutskrift på regler för årets jakt för Älg och ni kan göra detsamma när det gäller Kronhjort.

Instruktion som jaktlagets Rapportör som rapportering i Viltdata

Registrera fällt vilt

Registrera observation

Älgobs skall rapporteras avseende de 7 första dagarna man jagar fr.o,m 2020-10-12 t.o.m 2020-11-10 (Alltså inte första älgjaktsveckan utan de 7 första jakttillfällena under de första 30 dagarna!)

Länk till Viltdata

Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Styrelsen enig om att det är omöjligt att genomföra höstmötet med anledning av Folkhälsomyndighetens regler för folksamlingar.

Avskjutningsregler klara till hösten Älgjakt 2020 och några nya jaktlag har tillkommit med fastigheter och sammanslagning av "ute-marker" till Jaktlagets huvud-område.  

Tilldelnings-matrisen är klar och länkar till regler har skickats ut till alla ingående Jaktlag i olofströms Äsko/Kronsko 50301 via Viltdata.

Nu är enbart Tjurar 0 - 3 Taggar lovliga från 16 oktober 2020 Olofströms Äsko/Kronsko 50301!

Enbart kalv lovlig i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 från 23 november

Vuxenjakten på älg slut 22 november.

Kalvjakten slutar 31 januari eller då styrelsen meddelar annat.

"Slaktvikt" syftar på djurkroppens vikt utan inälvor, skalle, hud och underben. Slaktvikten är ungefär 55 % av levandevikten för älg.

Klicka på bilden för större text.

Hantering av käke från skjuten älg.

Frys älg-käken från skjutet djur (vuxen) och kontakta ansvariga för åldersbedömning snarast.

Observera att sämst är att rengöra och ”lägga käken i pannrummet då ”segmenten” i käken torkar ut och det går inte att analysera åldern på djuret.

Kontakta någon av ovanstående för avlämning av käke för åldersbedömning.

Hantering av Skogsskador i Olofströms Skötselområde

Eventuella skogsskador skall anmälas till styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.
Vi har under en provperiod lokal överenskommelse med skogstjänsteman som hjälper skötselområdet bedöma eventuella skogsskador. Denna överenskommelse gör att vi hanterar problemen lokalt tillsammans med personer med kunskap om skog.   

Eventuella frågor