Lokala Nyheter och Information

Samrådsmöte markägare / Olofströms ÄSKO, 23/4 18:00 Kyrkhult Folkets Hus. (Jakträttsinnehavare meddelar markägare)


Årsmöte, 23/4 19:00 Kyrkhult Folkets Hus.


Nu är det dags att utföra spillningsinventering. 

Spillningsinventeringen skall utföras under perioden 29/3-7/4 2024. Se info under fliken Spillningsinventering


Nu finns möjligheten att göra inbetalning via Swish på nummer: 1236593701

Märk med Jaktlagets namn samt vad inbetalningnen avser.


Till samtliga jaktlag i Olofströms Skötselområde!

Ni är skyldiga att tillgodose att kontaktuppgifter i Viltdata är uppdaterade och aktuella. Även jaktledare och rapportörer skall vara uppdaterade, detta skall kontrolleras och uppdateras av samtliga jaktlag.

Logga in i Viltdata för att kontrollera.


Medlemsavgift per Jaktlag  400 kr skall betalas in efter årsmötet och före höstmötet, Fällavgift 1300 kr- vuxen älg, Fällavgift 130 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Medlemsavgift per Jaktlag 400 kr skall betalas in efter årsmötet och före höstmötet, Fällavgift 1300 kr- vuxen älg, Fällavgift 130 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956. Swish 1236593701 Märk med jaktlagets namn samt vad inbetalningen avser.

Hantering av Skogsskador i Olofströms ÄSKO/Kronsko 50301

Eventuella skogsskador skall anmälas till styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.
Vi har under en provperiod lokal överenskommelse med skogstjänsteman som hjälper skötselområdet bedöma eventuella skogsskador.

Denna överenskommelse gör att vi hanterar problemen lokalt tillsammans med personer med kunskap om skog.
Bedömer styrelsen att skyddsjakt skall genomföras efter föredragning av Skogsstyrelsen är vår strategi att flera jaktlag involveras.

Alla förändringar eller tillägg på fastigheter skall skickas via e-post

Jaktintyg hittar du under blanketter, skicka även med karta på fastighet/er som det gäller.

För kontakt med styrelsen, använd kontaktformulär