Från 2020-07-01 skall alla förändringar eller tillägg skall det skickas elektroniskt till e-post asko50301@gmail.com  Jaktintyg hittar du under blanketter, skicka även med karta på fastighet/er som det gäller.

Avgifter Olofströms Äsko/Kronsko 50301. Organisationsnummer 8025277826

Administrationsavgift per Jaktlag 150 kr, Fällavgift 1000 kr- vuxen älg, Fällavgift 100 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Lokala Nyheter och Information

Olofströms Äsko/Kronsko 50301, Älgjakten i skötselområdet börjar 2:a Måndagen i oktober år 2020.

Alla ändringar och nya jaktlag uppdaterade i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

När tilldelningen är uppdaterad kommer den att skickas ut till alla Jaktlag. Vi meddelar när de skickas ut så ni kan kontrollera med er Jaktledare/Rapportör.

HOPPAS NI HAR GJORT ER PLIKT och SLUTRAPPORTERAT ÖVRIGT VILT I VILTDATA, kontrollera med er Rapportör i Jaktlaget!

Blir det ingen ändring på regler om pandemin planerar vi att ordna digitala möten med jaktlag.

Tilldelning för årets älg-jakt kommer inte ut i juli som planerat!

Vi har och haft problem att älgjaktslag inte meddelat ändringar på inregistrerade fastigheter i skötselområdet. Det förekommer även fall där markägaren skrivet nytt kontrakt med nya Jägare utan meddela tidigare Jakträttsinnehavare.

Styrelsen planerar att se över regler/arbete i skötselområdet.

Avskjutningsregler och datum i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 är bestämda!

Höstmötet inställt i september. Styrelsen enig om att det är omöjligt att genomföra höstmötet med anledning av Folkhälsomyndighetens regler för folksamlingar. 

- Avskjutningsregler för Älg och Kronhjort är beslutade för höstjakten och finns på webben och vi måste ändra tid för utskick till jaktlagen!

- Regler för årets älgjakt hittar om du klickar på menyval Älg.

- Regler för årets Kronhjortsjakt hittar om du klickar på menyval Kronhjort.

Viltolyckor älg i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 2020-01-01-2020-06-30

NVR Viltolyckor Älg 6 stycken hondjur, 3 stycken avlivade och 3 stycken bedömda som oskadade.

Övrig vilt se startsidan för jaktolofstom.se 

 

Förvaltning av Viltstammar, stor kunskap finns i Jägarekåren och i befintlig organisation.

Nya sidor skapade på vår webb

Ny samlingssida för Statistik där du kan se information om förvaltning av Älg och Kronhjort i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.  

Ny sida för Information där du även kan hitta webb-version av styrelse-protokoll utan namninformation om personer. Orginal finns sparad i dokumentdatabas. 

Årsmötet får ta ställning till vissa datum. Klicka på bilden så expanderar den och spara ner den på din dator eller visa på din mobil hos ditt jaktlag.

Beslut i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 startdag för Älgjakten år 2020

Älgjakten i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 startar 2:a måndagen i oktober. Styrelsen återkommer efter nytt styrelsemöte med tilldelningsmodell och regler för älgjakten samt 3-års tilldelning.

Brev om inställt årsmöte och vad det innebär. Brevet som skickades ut 2020-03-08 skulle de jaktlag som röstade nej inkomma inom 5 dagar till utställaren av förslaget. Inget Jaktlag röstade Nej.

Registrerade jaktledare i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 fick information via utskick genom Viltdata. Länk till innehåll i utskickat dokument.

Vad är Adaptiv Förvaltning

Adaptiv förvaltning i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Inslaget börjar på 49:16, så du kan flytta fram själv.

Jakttidsberedningen och Klövviltsförvaltning, lyssna på inslag i Radio Blekinge sänt 25 juni 2020

Uttalande från Länsföreningen och representant för Naturvårdsverket. 

Lyssna på intervju från Blekingejägare och representant från Naturvårdsverket.

Inslaget börjar på 49:16, så du kan flytta fram själv.

Utskick till Jaktlagen i Äsko/Kronsko 50301 görs via Viltdata.

Filmer om spillingsinventering se meny Statistik

Förra årets spillningsinventering i Äsko/Kronsko 50301 inte sammanställd och i vår är det försent att utföra inventeringen. Vi skall ta en diskussion i skötselområdet om det finns någon som vill ansvara för sammanställning utanför styrelsen. Är du intresserad och har lite IT-Kunskap kontakta någon i styrelsen. 

Länk till instruktionsfilmer.

 

Harasjömåla Bild 1 från upphittat Hondjur.

Harasjömåla Bild 2 upphittat hondjur.

Älg hondjur som hittades i Harasjömåla 2020-04-12

Har idag försökt att åldersbestämma den döda älgen från Harasjömåla Södra. Av tandslitage framgår det att älgen inte är ett ungdjur.  Tandsedmentetet var så brunmelarat att det inte gick att hitta några ålderringar. Kan vara så att det försvinner när älgen ligger och ruttnar. Sänder med några bilder på tandgarnityret. Har även talat med Äskots åldersbedömare om tjuren från i höstas. Dom kunde inte heller avläsa någon ålder på tjuren, han trodde att den hade legat för länge och torkat. Käken var ren och fin men hade legat i mitt pannrum ganska länge. Så göra käken ren och sen frysa in den är nog det bästa att göra i fortsättningen. 
Teamet som jobbar i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 med åldersbedömning återkommer med information innan jakten till hösten. 
S-E Harrysson 

Viltolycka och övrig dödlighet i Äsko/Kronsko 50301

Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Vi skall försöka få utdrag från NVR som vi fick förra året. Det som rapporteras här är rapporter från Jägare i skötselområdet till styrelsemedlem och vi dokumenterar i dokumentdatabas.

2020-02-27 Viltolycka Dalanshult Älg Hondjur (2 foster i älgen).

2020-04-08 Viltolycka Rönås Älg Hondjur. 

2020-04-12 Övrig Dödsorsak Älg Hondjur hittad i Harasjömåla.

 

Tall-Plantering med fårull i toppen, foto från kretssamverkan i Blekinge.

Har Skogsstyrelsen räknat fel på flera miljarder?

Skogsstyrelsen påstår i en rapport till regeringen att viltet orsakar skador på skogen för 7,2 miljarder kronor. – Vi har granskat rapporten och hittat sådana felaktigheter och tvivelaktiga antaganden att rapporten måste göras om, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Läs rapporten och förklaring på felräkning!

Kurs på Blekinge Hjort med Jonas Malmsten från SVA(Mitten i grönt)

Jonas Kromnow från Länsstyrelsen, Mikael Esse och Jonas Malmsten från SVA diskuterar.

Tjänlighets-bedömning av älg och vilt "Ätas eller inte ätas"

Jägare från Blekinges Älgskötselområden har varit på utbildning med Jonas Malmsten från SVA. Jonas Kromnow från Länsstyrelsen samordnade utbildningen och mer information kommer efter styrelsemöte i skötselområdet 2019-10-07.