Alla förändringar eller tillägg skall det skickas elektroniskt till e-post asko50301@gmail.com  Jaktintyg hittar du under blanketter, skicka även med karta på fastighet/er som det gäller.

Törstiga älgar

Enbart kalv lovlig i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 från 23 november

Vuxenjakten på älg slut 22 november. Kalvjakten slutar 31 januari eller då styrelsen meddelar annat.

För mer information se Älg

Se sida för Kronhjort.

Rapport skall göras till nedanstående kontaktpersoner.

Avlysnings-jakt!
Ring så fort som möjligt efter skott till
Mårten Eriksson 070-990 93 10 eller
Lars Johansson 070-860 25 81
Se sida för Kronhjort.

Lägesrapport 2021-01-05 Avskjutning och obs i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Lägesrapport 2020-12-21 Avskjutning och obs i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Lägesrapport 2020-12-14 Avskjutning och obs i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Projektet syftar, precis som man hör på namnet till att få mer tall i våra skogar. Foto: Bengt Olsson / Mostphotos

Projekt Tall

Mera tall är ett samarbetsprojekt där Svenska Jägareförbundet deltar tillsammans med aktörer från framförallt skogsbruket.

Klöviltstammar i Samarbete mellan Jägare, Markägare och skogsorganisationer. Adaptiv förvaltning innebär lokal kunskap om viltstammarna.

Avgifter Olofströms Äsko/Kronsko 50301. Organisationsnummer 8025277826

Administrationsavgift per Jaktlag 150 kr, Fällavgift 1000 kr- vuxen älg, Fällavgift 100 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Lokala Nyheter och Information

Olofströms Äsko/Kronsko 50301, Enbart kalvjakt i skötselområdet från 23 november.

Tänk på att hålla avstånd!

Jakten och covid-19 - några tips

Hjälp varandra att göra jakten säker – även när det kommer till smittspridning av Covid-19. För att kunna ha en trevlig samvaro och känna sig bekväm i att kunna delta i jakten ger vi här några tips om hur riskerna för smittspridning kan minimeras.

Direktlänk till tips

Älg övrig dödlighet

Tjur (6 nov vid S Sundsjön) Brännarebygden och en kalv (1 nov) Brännarebygden. Foto finns i dokumentdatabas för skötselområdet. Alla uppgifter kommer att sammanställas senare.

Förpackning från SVA anlänt Olofström Äsko/kronsko 50301 2020-11-04.

Överenskommelse med representanter från Harasjömåla Jaktlag att skicka hud till SVA för analys. Frankerad förpackning med ifylld remiss lämnas i Receptionen på Harasjömåla Fiskecamping. Avhämtas av Jaktlaget som paketerer huden i förpackningen enligt instruktioner och skickas till SVA för analys. (Huden finns i frysbox hos en av Jägarna söder om Kristianstad.)

För mer information om sjuk älg och foto se länk SVA Vilt  

Älgjakten år 2020 startar måndagen 12 oktober. (2:a måndagen i oktober.)

Avskjutningsregler i Olofströms Äsko/Kronsko 50301!

- Regler för årets älgjakt se 
menyval Älg.

- Regler för årets Kronhjortsjakt se 
menyval Kronhjort

Se sida för statistik och instruktioner för Viltdata

Kräver fokus hos Jägaren, är det en pinntjur?

Från 16 oktober är endast 0 - 3 taggar lovliga i Olofströms Äsko/kronsko 50301.

Olofströms Äsko/Kronsko 50301

När startar Älgjakten är i Sverige

Avskjutning i Olofströms skötselområde Älg och Kronhjort

Det finns en Rapportör för varje Jaktlag som uppdaterar observationer och avkjutning varje dag och det skall göras senast 20.00 varje dag.

Rapportören Olofströms Äsko/Kronsko 50301 kan även ta fram rapporter för hela Jaktområdet på cirka 30 000 hektar.

Älgobs skall rapporteras avseende de 7 första dagarna man jagar fr.o,m 2020-10-12 t.o.m 2020-11-10 (Alltså inte första älgjaktsveckan utan de 7 första jakttillfällena under de första 30 dagarna!)

Delar av styrelsen i Älgskötselområdet följer upp avskjutning och observationer varje dag efter klockan 20.00.

 

Hantering av käke från skjuten älg.

Frys älg-käken från skjutet djur (vuxen) och kontakta ansvariga för åldersbedömning snarast.

Observera att sämst är att rengöra och
”lägga käken i pannrummet då ”segmenten” i käken torkar ut och det går inte att analysera åldern på djuret.

E-post utskickat till alla Jaktlag i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Alla jaktlag har fått separat mejl från Viltdata. Vill du se tilldelning kontakta er Jaktledare eller rapportör.
Länk om för den som vill läsa innehållet i brevet.

Bra tjurar med högre medelålder ger en bra kvalitativ älgstam!

Bra Hondjur med hög medelålder i vintersam ger en stark produktiv älgstam och minskar viltolyckor genom hög kalvavskjutning.

Diskussion pågår om eventuell ny indelning av skötselområde i Blekinge i pandemitider. Vi har fört fram önskemål att samla Äsko innan beslut.

VIKTIGT! Sätt av 2 minuter och se filmen om Svinpest!

Sprid inte Afrikansk svinpest till Sverige!

Länk till Informations-filmen

Du kan läsa mer på SVA Vilt som finns på webb för Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort. Där har vi samlat information från tidgare år, där kan du även se svar på från tidigare år för Olofström. 

Afrikansk Svinpest och CWD

Här hittar du informattion om bl.a CWD och Afrikansk Svinpest även svar på prover som vi skiackat in tidigare. Vi har inga nya fall 2020.

(Klicka du på MER i huvudmeny finns en flik som heter SVA Vilt där du kan läsa mer om tidigare information.)

Räkenskapsåret för Olofströms Äsko/Kronsko 50301 börjar 1 april och avlutas sista mars kommande år. Betala i rätt tid så blir bokföringen rätt utan manuell justering för kassören.

Medlemsavgift betalas mellan 1 april och Älgmötet kommande år

Enligt stadgar ”Årsmöte skall hållas årligen under april månad och älgmöte skall hållas första onsdagen i september månad.”  

Vi kommer inte att påminna Medlemsavgift för kommande jaktår 2021. De som inte betalar i tid får inte deltaga i beslutsmöte och får ingen tilldelning av älg.

 

 

Viltolyckor Olofströms Kommun 2020 januari - Juni

Älg
6 stycken Hondjur, 3 stycken avlivats och 3 stycken bedömda som oskadat.

Rådjur 65 stycken- 21 handjur, 18 hondjur, 6 bockkid, 1 honkid

Vildsvin 21 stycken - 5 handjur, 3 stycken hondjur, 2 stycken handjur kulting, 2 stycken hondjur kulting och 9 stycken okänt bedömda oskadade eller inte påträffats.

Dovvilt 1 styck kalv

Lo 1 styck . Inte påträffats

 

Årsmötet får ta ställning till vissa datum. Klicka på bilden så expanderar den och spara ner den på din dator eller visa på din mobil hos ditt jaktlag.

Förvaltning av Viltstammar, stor kunskap finns i Jägarekåren och i befintlig organisation.

Nya sidor skapade på vår webb (Inte uppdaterad med 2019/2020)

Ny samlingssida för Statistik där du kan se information om förvaltning av Älg och Kronhjort i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.  

Ny sida för Information där du även kan hitta webb-version av styrelse-protokoll utan namninformation om personer. Orginal finns sparad i dokumentdatabas. 

Beslut i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 startdag för Älgjakten år 2020

Älgjakten i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 startar 2:a måndagen i oktober. Styrelsen återkommer efter nytt styrelsemöte med tilldelningsmodell och regler för älgjakten samt 3-års tilldelning.

Brev om inställt årsmöte och vad det innebär. Brevet som skickades ut 2020-03-08 skulle de jaktlag som röstade nej inkomma inom 5 dagar till utställaren av förslaget. Inget Jaktlag röstade Nej.

Registrerade jaktledare i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 fick information via utskick genom Viltdata. Länk till innehåll i utskickat dokument.

Vad är Adaptiv Förvaltning

Adaptiv förvaltning i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Utskick till Jaktlagen i Äsko/Kronsko 50301 görs via Viltdata.

Filmer om spillingsinventering se meny Statistik

Förra årets spillningsinventering i Äsko/Kronsko 50301 inte sammanställd och i vår är det försent att utföra inventeringen. Vi skall ta en diskussion i skötselområdet om det finns någon som vill ansvara för sammanställning utanför styrelsen. Är du intresserad och har lite IT-Kunskap kontakta någon i styrelsen. 

Länk till instruktionsfilmer.