Alla förändringar eller tillägg skall det skickas elektroniskt till e-post asko50301@gmail.com  Jaktintyg hittar du under blanketter, skicka även med karta på fastighet/er som det gäller.

KALLELSE till Digitalt årmöte den 28 april 2021 19.00

På grund av den rådande situationen (covid-19) har vi varit tvungna att ändra sättet att kalla till mötet.

Det pågår utskick till alla rapportörer med uppdaterad mailadress i medlemsmatrikeln.

Det nya är att ni måste anmäla Er om ni kommer att deltaga i mötet och slutdatum för anmälan är den 21 april 2021.

Anmälan görs till olahessbo@hotmail.com  

När anmälan har kommit in kommer vi i styrelsen att skicka ut gällande handlingar för årsmötet.
Mötet kommer att hållas i ZOOM och vi kommer även att skicka ut en länk för inloggning till mötet.

Planen är också att vi skall kunna ha ett mycket kort testmöte innan årsmötet för att se att alla deltagare kan logga in. Detta är planerat till den 20 april 2021 kl.18.30. Hoppas Ni har förståelse för detta.

Styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.

Avgifter Olofströms Äsko/Kronsko 50301. Organisationsnummer 8025277826

Administrationsavgift per Jaktlag 150 kr, Fällavgift 1000 kr- vuxen älg, Fällavgift 100 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Lokala Nyheter och Information

Olofströms Äsko/Kronsko 50301. 

Räkenskapsåret för Olofströms Äsko/Kronsko 50301 börjar 1 april och avlutas sista mars kommande år. Betala i rätt tid så blir bokföringen rätt utan manuell justering för kassören.

Medlemsavgift betalas mellan 1 april och Älgmötet kommande år

Enligt stadgar ”Årsmöte skall hållas årligen under april månad och älgmöte skall hållas första onsdagen i september månad.”  

Vi kommer inte att påminna Medlemsavgift för med start jaktår 2021/2022. De som inte betalar i tid får inte deltaga i beslutsmöte och får ingen tilldelning av älg.

 

 

Styrelsemöte Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Digitalt Styrelsemöte och även alla i Valberedningen kallade till 13 april klockan 18.00 - 20.00. Länk och dagordning till mötet utskickat.  På dagordningen: Info om nya ÄFO och vår representant, svar på vårt yttrande NV-07805-20, diskussion om digitalt Årsmöte, ålderbedömning... 

Tjänstemän på Länsstyrelsen i Blekinge kör över Styrelsen i Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort.

Förtydligande: Länsstyrelsen avdelningen för Natur och Klimat är inte är inblandad i denna handläggning och vill nämna att vi har ett positiv samverkan bland annat när vi tillsammans med Olofströms Kommun fastslog bestämmelser för jakten i Halens Naturreservat förnyades och ett nytt kontrakt mellan Jaktorganisationen och Olofströms Kommun skrevs.

För andra gången kör nu Tjänstemän på Länsstyrelsen över Styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301...

Läs hela artikeln...

Mer information kommer. Jaktorganisationen i Olofström har köpt in licens för Digitala möten. Pandemin kommer inte att vara över under april månad!

Beslut att genomföra Digitalt Årsmöte enligt stadgar under April månad

§6 Årsmöte skall hållas årligen under april månad i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.

Mötet skall bestå av ombud/medlemmar från anslutna jaktlag. 

Även hela Valberedningen deltog på Styrelsemötet.

Styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

 

Årsmötet får ta ställning till vissa datum. Klicka på bilden så expanderar den och spara ner den på din dator eller visa på din mobil hos ditt jaktlag.

Se sida för statistik och instruktioner för Viltdata

Digitala kurser Klövvilt och Foderskapande åtgärder i skogen

Projektet syftar, precis som man hör på namnet till att få mer tall i våra skogar. Foto: Bengt Olsson / Mostphotos

Projekt Tall

Mera tall är ett samarbetsprojekt där Svenska Jägareförbundet deltar tillsammans med aktörer från framförallt skogsbruket.

Klöviltstammar i Samarbete mellan Jägare, Markägare och skogsorganisationer. Adaptiv förvaltning innebär lokal kunskap om viltstammarna.

Tänk på att hålla avstånd!

Jakten och covid-19 - några tips

Hjälp varandra att göra jakten säker – även när det kommer till smittspridning av Covid-19. För att kunna ha en trevlig samvaro och känna sig bekväm i att kunna delta i jakten ger vi här några tips om hur riskerna för smittspridning kan minimeras.

Direktlänk till tips

Förpackning från SVA anlänt Olofström Äsko/kronsko 50301 2020-11-04.

Överenskommelse med representanter från Harasjömåla Jaktlag att skicka hud till SVA för analys. Frankerad förpackning med ifylld remiss lämnas i Receptionen på Harasjömåla Fiskecamping. Avhämtas av Jaktlaget som paketerer huden i förpackningen enligt instruktioner och skickas till SVA för analys. (Huden finns i frysbox hos en av Jägarna söder om Kristianstad.)

För mer information om sjuk älg och foto se länk SVA Vilt  

Från 16 oktober är endast 0 - 3 taggar lovliga i Olofströms Äsko/kronsko 50301.

Hantering av käke från skjuten älg.

Frys älg-käken från skjutet djur (vuxen) och kontakta ansvariga för åldersbedömning snarast.

Observera att sämst är att rengöra och
”lägga käken i pannrummet då ”segmenten” i käken torkar ut och det går inte att analysera åldern på djuret.

E-post utskickat till alla Jaktlag i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Alla jaktlag har fått separat mejl från Viltdata. Vill du se tilldelning kontakta er Jaktledare eller rapportör.
Länk om för den som vill läsa innehållet i brevet.

Bra tjurar med högre medelålder ger en bra kvalitativ älgstam!

Bra Hondjur med hög medelålder i vintersam ger en stark produktiv älgstam och minskar viltolyckor genom hög kalvavskjutning.

Diskussion pågår om eventuell ny indelning av skötselområde i Blekinge i pandemitider. Vi har fört fram önskemål att samla Äsko innan beslut.

VIKTIGT! Sätt av 2 minuter och se filmen om Svinpest!

Sprid inte Afrikansk svinpest till Sverige!

Länk till Informations-filmen

Du kan läsa mer på SVA Vilt som finns på webb för Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort. Där har vi samlat information från tidgare år, där kan du även se svar på från tidigare år för Olofström. 

Afrikansk Svinpest och CWD

Här hittar du informattion om bl.a CWD och Afrikansk Svinpest även svar på prover som vi skiackat in tidigare. Vi har inga nya fall 2020.

(Klicka du på MER i huvudmeny finns en flik som heter SVA Vilt där du kan läsa mer om tidigare information.)

Viltolyckor Olofströms Kommun 2020 januari - Juni

Älg
6 stycken Hondjur, 3 stycken avlivats och 3 stycken bedömda som oskadat.

Rådjur 65 stycken- 21 handjur, 18 hondjur, 6 bockkid, 1 honkid

Vildsvin 21 stycken - 5 handjur, 3 stycken hondjur, 2 stycken handjur kulting, 2 stycken hondjur kulting och 9 stycken okänt bedömda oskadade eller inte påträffats.

Dovvilt 1 styck kalv

Lo 1 styck . Inte påträffats

 

Förvaltning av Viltstammar, stor kunskap finns i Jägarekåren och i befintlig organisation.

Nya sidor skapade på vår webb (Inte uppdaterad med 2019/2020)

Ny samlingssida för Statistik där du kan se information om förvaltning av Älg och Kronhjort i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.  

Ny sida för Information där du även kan hitta webb-version av styrelse-protokoll utan namninformation om personer. Orginal finns sparad i dokumentdatabas. 

Beslut i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 startdag för Älgjakten år 2020

Älgjakten i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 startar 2:a måndagen i oktober. Styrelsen återkommer efter nytt styrelsemöte med tilldelningsmodell och regler för älgjakten samt 3-års tilldelning.

Brev om inställt årsmöte och vad det innebär. Brevet som skickades ut 2020-03-08 skulle de jaktlag som röstade nej inkomma inom 5 dagar till utställaren av förslaget. Inget Jaktlag röstade Nej.

Registrerade jaktledare i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 fick information via utskick genom Viltdata. Länk till innehåll i utskickat dokument.

Vad är Adaptiv Förvaltning

Adaptiv förvaltning i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Utskick till Jaktlagen i Äsko/Kronsko 50301 görs via Viltdata.

Filmer om spillingsinventering se meny Statistik

Förra årets spillningsinventering i Äsko/Kronsko 50301 inte sammanställd och i vår är det försent att utföra inventeringen. Vi skall ta en diskussion i skötselområdet om det finns någon som vill ansvara för sammanställning utanför styrelsen. Är du intresserad och har lite IT-Kunskap kontakta någon i styrelsen. 

Länk till instruktionsfilmer.