Alla förändringar eller tillägg skall det skickas elektroniskt till e-post asko50301@gmail.com  Jaktintyg hittar du under blanketter, skicka även med karta på fastighet/er som det gäller.

Skötselplan för Älg inlämnad till Nya ÄFO och Länsstyrelsen!

Styrelsen i Olofstöms Äsko/Kronsko 50301 har skickat in ny skötselplan för 2021-2023 till nybildade ÄFO Väst. 

Mål för älgstammens utveckling inom älgskötselområdet de kommande 3 åren är att Älgstammen skall vara Oförändrad.  

Älgjakten i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 börjar 2:a måndagen i oktober

Ingen förändring av starten på Älgjakten i vårt Skötselområde. Brev som är utskickat angående Älgjakten centralt gäller för nästa år. Det är ett försök att få gemensam Älgjaktsstart inom alla Blekinges Älgskötselområde. Årsmötet i Olofströms Älgskötselområde har beslutat att starta jakten efter Älg och Kronhjort 2:a måndagen i oktober.

Avgifter Olofströms Äsko/Kronsko 50301. Organisationsnummer 8025277826

Medlemsavgift per Jaktlag 400 kr, Fällavgift 1000 kr- vuxen älg, Fällavgift 100 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Lokala Nyheter och Information

Olofströms Äsko/Kronsko 50301. 

Års-klocka för planering och händelser i Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort.

Foto Kent Lönquist. Flerartsförvaltning och skogen!

Digitalt Samråd i ÄFO (Älgförvaltningsområde) Väst 2021-06-17

Samrådsmötet startar klockan 19.00. 

Protokoll från senaste AFO-möte 2021-04-27.

Olofströms Äsko/Kronsko 50301 skall deltaga i Projekt Mera Tall

Vi kommer deltaga i träff nummer 2.

Agenda 16 juni 2021 kl 10-12
Kort introduktion och presentationMetoden Mera tall – hur funkar det.
Övning och diskussion – vad ska ingå i handlingsplanen, vem gör vad, geografisk avgränsning, mm.
Vägen framåt – fältmöte (slutet aug-början sept).
Kickoff Mera tall - exkursion med inbjudna deltagare och press (innan älgjakten). Övrigt, inklusive utblick 2022

Det finns flera filmer om Projekt MERA TALL

Mer information kommer efter mötet 16 juni. 

Mera tall vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en bra balans mellan skog och vilt.

Länk till filmer på Youtube som beskriver 

Jägareförbundet Blekinge startade samverkan med Jaktvårdskretsar i Blekinge, här är en bild från träff med Ronneby Jaktvårdskrets som värd. Markägare visade upp oskadade/obetad tallplantering med fårull i toppen!

Hägn i Ronneby Kommun.

Informationsskylt med lite historik.

Räkenskapsåret för Olofströms Äsko/Kronsko 50301 börjar 1 april och avlutas sista mars kommande år. Betala i rätt tid så blir bokföringen rätt utan manuell justering för kassören.

Årsavgiften för Medlemsskap i OLofströms Äsko/Kronsko 50301 skall betalas in efter årsmötet och före höstmötet

Enligt stadgar ”Årsmöte skall hållas årligen under april månad och älgmöte skall hållas första onsdagen i september månad.”  

Vi kommer inte att påminna Medlemsavgift för med start jaktår 2021/2022. De som inte betalar i tid får inte deltaga i beslutsmöte (Ingen trösträtt) och får ingen tilldelning av älg.

Har du betalat in 150 kr får ditt jaktlag för årets jakt, skicka in mellanskillnaden 250 kr.

Nu har Olofströms Äsko/Kronsko 50301 en ny Styrelse

Länk Verksamhetsrapport Olofströms Äsko/Kronsko 50301 för 2020

Styrelsen har konstituerat sig och presenteras när protokoll är renskrivet.

Ålder och Vikter vuxna djur i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Vågskålen i skogen. Lars Johansson företräder Olofströms Äsko/Kronsko 50301 i vårt ÄlgFörvaltningsOmråde.

Markägarintresset i vår Älgförvaltningsområde var representerade av Anders Karlsson, Linnea Persson, Ian Hamilton och Jägarintresset var representerade av Carl-Douglas Lundgren, Mathias Järhagen och Lars Johansson. Digitala mötet fungerade ganska bra och nya möten skall planeras och vår nya skötselplan 3 år bör vara klar i maj, därefter skall förvaltningsplan göras för vårt ÅFO och planeras vara klar i Juni. Agendan för samrådsmötet finns vår verksamhetsrapport som är utskickade till de som anmält sig till Årsmötet.

Det är fler som ska dela på Fodret.

Alla ingående Äsko föredrog under varje punkt.

Årsmötet får ta ställning till vissa datum. Klicka på bilden så expanderar den och spara ner den på din dator eller visa på din mobil hos ditt jaktlag.

Se sida för statistik och instruktioner för Viltdata

Projektet syftar, precis som man hör på namnet till att få mer tall i våra skogar. Foto: Bengt Olsson / Mostphotos

Projekt Tall

Mera tall är ett samarbetsprojekt där Svenska Jägareförbundet deltar tillsammans med aktörer från framförallt skogsbruket.

Klöviltstammar i Samarbete mellan Jägare, Markägare och skogsorganisationer. Adaptiv förvaltning innebär lokal kunskap om viltstammarna.

Tänk på att hålla avstånd!

Jakten och covid-19 - några tips

Hjälp varandra att göra jakten säker – även när det kommer till smittspridning av Covid-19. För att kunna ha en trevlig samvaro och känna sig bekväm i att kunna delta i jakten ger vi här några tips om hur riskerna för smittspridning kan minimeras.

Direktlänk till tips

Förpackning från SVA anlänt Olofström Äsko/kronsko 50301 2020-11-04.

Överenskommelse med representanter från Harasjömåla Jaktlag att skicka hud till SVA för analys. Frankerad förpackning med ifylld remiss lämnas i Receptionen på Harasjömåla Fiskecamping. Avhämtas av Jaktlaget som paketerer huden i förpackningen enligt instruktioner och skickas till SVA för analys. (Huden finns i frysbox hos en av Jägarna söder om Kristianstad.)

För mer information om sjuk älg och foto se länk SVA Vilt  

Från 16 oktober är endast 0 - 3 taggar lovliga i Olofströms Äsko/kronsko 50301.

Hantering av käke från skjuten älg.

Frys älg-käken från skjutet djur (vuxen) och kontakta ansvariga för åldersbedömning snarast.

Observera att sämst är att rengöra och
”lägga käken i pannrummet då ”segmenten” i käken torkar ut och det går inte att analysera åldern på djuret.

E-post utskickat till alla Jaktlag i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Alla jaktlag har fått separat mejl från Viltdata. Vill du se tilldelning kontakta er Jaktledare eller rapportör.
Länk om för den som vill läsa innehållet i brevet.

Bra tjurar med högre medelålder ger en bra kvalitativ älgstam!

Bra Hondjur med hög medelålder i vintersam ger en stark produktiv älgstam och minskar viltolyckor genom hög kalvavskjutning.

Diskussion pågår om eventuell ny indelning av skötselområde i Blekinge i pandemitider. Vi har fört fram önskemål att samla Äsko innan beslut.

VIKTIGT! Sätt av 2 minuter och se filmen om Svinpest!

Sprid inte Afrikansk svinpest till Sverige!

Länk till Informations-filmen

Du kan läsa mer på SVA Vilt som finns på webb för Olofströms Skötselområde för Älg och Kronhjort. Där har vi samlat information från tidgare år, där kan du även se svar på från tidigare år för Olofström. 

Afrikansk Svinpest och CWD

Här hittar du informattion om bl.a CWD och Afrikansk Svinpest även svar på prover som vi skiackat in tidigare. Vi har inga nya fall 2020.

(Klicka du på MER i huvudmeny finns en flik som heter SVA Vilt där du kan läsa mer om tidigare information.)

Förvaltning av Viltstammar, stor kunskap finns i Jägarekåren och i befintlig organisation.

Nya sidor skapade på vår webb (Inte uppdaterad med 2019/2020)

Ny samlingssida för Statistik där du kan se information om förvaltning av Älg och Kronhjort i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.  

Ny sida för Information där du även kan hitta webb-version av styrelse-protokoll utan namninformation om personer. Orginal finns sparad i dokumentdatabas. 

Vad är Adaptiv Förvaltning

Adaptiv förvaltning i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Utskick till Jaktlagen i Äsko/Kronsko 50301 görs via Viltdata.

Filmer om spillingsinventering se meny Statistik

Förra årets spillningsinventering i Äsko/Kronsko 50301 inte sammanställd och i vår är det försent att utföra inventeringen. Vi skall ta en diskussion i skötselområdet om det finns någon som vill ansvara för sammanställning utanför styrelsen. Är du intresserad och har lite IT-Kunskap kontakta någon i styrelsen. 

Länk till instruktionsfilmer.