Alla förändringar eller tillägg skall det skickas elektroniskt till e-post asko50301@gmail.com  Jaktintyg hittar du under blanketter, skicka även med karta på fastighet/er som det gäller.

Avgifter Olofströms Äsko/Kronsko 50301. Organisationsnummer 8025277826

Administrationsavgift per Jaktlag 150 kr, Fällavgift 1000 kr- vuxen älg, Fällavgift 100 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Lokala Nyheter och Information

Olofströms Äsko/Kronsko 50301, Älgjakten i skötselområdet börjar 2:a Måndagen i oktober år 2020.

Klicka du på MER i huvudmeny finns en flik som heter SVA Vilt där du kan läsa mer.

Afrikansk Svinpest och CWD

Här hittar du informattion om bl.a CWD och Afrikansk Svinpest även svar på prover som vi skiackat in tidigare. Vi har inga nya fall 2020.

(Klicka du på MER i huvudmeny finns en flik som heter SVA Vilt där du kan läsa mer om tidigare information.)

Det var vårt att avgöra om det var en kviga eller "pinnatjur". Taggtråd sönder i närheten av observation av älgen, kan vara anledning till att den haltade troligtvis höger framben.

Älg som kan vara skadad observerad i område mellan Kyrkhult och Väghult måndag 14 september

Håll utkik på ert jaktområde, älgen "stapplade över vägen" enligt information från bilist som har många års erfarenhet som jägare och jaktledare.

Vid förfrågan hos lokal NVR-representant har det inte varit någon viltolycka de senaste månaderna i området. Kontollerade även med Polismyndigheten och de hade inga viltrapporter på älg i trafiken i norra delen av Olofstöms kommun.

Slutrapporterat i Viltdata föregående jaktår. Mer information kommer.

Bra förutsättningar att lyckas med viltförvaltning i Olofström, 96 % av 36 226 hektar har rapporterat i Viltdata.

Alla jaktlag i Olofström är mycket duktiga som själva utsett rapportör för varje Jaktlag och Jaktledare har rapporterat Älg och övrigt Vilt i Viltdata. Rapporterad areal 34 783 hektar av 36 226 hektar.

Mycket bra jobbat Team Olofström!

Jägarna i Olofströms Jaktlag är bäst i Blekinge på att rapportera i Viltdata. 80 % av alla jaktlag i Olofströms har rapporterat, nästa år kanske kan vi komma upp till 100 %. Mycket bra Jobbat hela Team Olofström!

E-post utskickat till alla Jaktlag i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Alla jaktlag har fått separat mejl från Viltdata. Vill du se tilldelning kontakta er Jaktledare eller rapportör.
Länk om för den som vill läsa innehållet i brevet.

Älgjakten år 2020 startar måndagen 12 oktober. (2:a måndagen i oktober.)

Avskjutningsregler i Olofströms Äsko/Kronsko 50301!

- Regler för årets älgjakt se 
menyval Älg.

- Regler för årets Kronhjortsjakt se 
menyval Kronhjort

Hantering av käke från skjuten älg.

Frys älg-käken från skjutet djur (vuxen) och kontakta ansvariga för åldersbedömning snarast.

Observera att sämst är att rengöra och
”lägga käken i pannrummet då ”segmenten” i käken torkar ut och det går inte att analysera åldern på djuret.

Räkenskapsåret för Olofströms Äsko/Kronsko 50301 börjar 1 april och avlutas sista mars kommande år. Betala i rätt tid så blir bokföringen rätt utan manuell justering för kassören.

Medlemsavgift betalas mellan 1 april och Älgmötet kommande år

Enligt stadgar ”Årsmöte skall hållas årligen under april månad och älgmöte skall hållas första onsdagen i september månad.”  

Vi kommer inte att påminna Medlemsavgift för kommande jaktår 2021. De som inte betalar i tid får inte deltaga i beslutsmöte och får ingen tilldelning av älg.

 

 

Viltolyckor Olofströms Kommun 2020 januari - Juni

Älg
6 stycken Hondjur, 3 stycken avlivats och 3 stycken bedömda som oskadat.

Rådjur 65 stycken- 21 handjur, 18 hondjur, 6 bockkid, 1 honkid

Vildsvin 21 stycken - 5 handjur, 3 stycken hondjur, 2 stycken handjur kulting, 2 stycken hondjur kulting och 9 stycken okänt bedömda oskadade eller inte påträffats.

Dovvilt 1 styck kalv

Lo 1 styck . Inte påträffats

 

Alla ändringar och nya jaktlag uppdaterade i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

När tilldelningen är uppdaterad kommer den att skickas ut till alla Jaktlag. Vi meddelar när de skickas ut så ni kan kontrollera med er Jaktledare/Rapportör.

HOPPAS NI HAR GJORT ER PLIKT och SLUTRAPPORTERAT ÖVRIGT VILT I VILTDATA, kontrollera med er Rapportör i Jaktlaget!

Förvaltning av Viltstammar, stor kunskap finns i Jägarekåren och i befintlig organisation.

Nya sidor skapade på vår webb (Inte uppdaterad med 2019/2020)

Ny samlingssida för Statistik där du kan se information om förvaltning av Älg och Kronhjort i Olofströms Äsko/Kronsko 50301.  

Ny sida för Information där du även kan hitta webb-version av styrelse-protokoll utan namninformation om personer. Orginal finns sparad i dokumentdatabas. 

Årsmötet får ta ställning till vissa datum. Klicka på bilden så expanderar den och spara ner den på din dator eller visa på din mobil hos ditt jaktlag.

Beslut i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 startdag för Älgjakten år 2020

Älgjakten i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 startar 2:a måndagen i oktober. Styrelsen återkommer efter nytt styrelsemöte med tilldelningsmodell och regler för älgjakten samt 3-års tilldelning.

Brev om inställt årsmöte och vad det innebär. Brevet som skickades ut 2020-03-08 skulle de jaktlag som röstade nej inkomma inom 5 dagar till utställaren av förslaget. Inget Jaktlag röstade Nej.

Registrerade jaktledare i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 fick information via utskick genom Viltdata. Länk till innehåll i utskickat dokument.

Vad är Adaptiv Förvaltning

Adaptiv förvaltning i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Inslaget börjar på 49:16, så du kan flytta fram själv.

Jakttidsberedningen och Klövviltsförvaltning, lyssna på inslag i Radio Blekinge sänt 25 juni 2020

Uttalande från Länsföreningen och representant för Naturvårdsverket. 

Lyssna på intervju från Blekingejägare och representant från Naturvårdsverket.

Inslaget börjar på 49:16, så du kan flytta fram själv.

Utskick till Jaktlagen i Äsko/Kronsko 50301 görs via Viltdata.

Filmer om spillingsinventering se meny Statistik

Förra årets spillningsinventering i Äsko/Kronsko 50301 inte sammanställd och i vår är det försent att utföra inventeringen. Vi skall ta en diskussion i skötselområdet om det finns någon som vill ansvara för sammanställning utanför styrelsen. Är du intresserad och har lite IT-Kunskap kontakta någon i styrelsen. 

Länk till instruktionsfilmer.

 

Harasjömåla Bild 1 från upphittat Hondjur.

Harasjömåla Bild 2 upphittat hondjur.

Älg hondjur som hittades i Harasjömåla 2020-04-12

Har idag försökt att åldersbestämma den döda älgen från Harasjömåla Södra. Av tandslitage framgår det att älgen inte är ett ungdjur.  Tandsedmentetet var så brunmelarat att det inte gick att hitta några ålderringar. Kan vara så att det försvinner när älgen ligger och ruttnar. Sänder med några bilder på tandgarnityret. Har även talat med Äskots åldersbedömare om tjuren från i höstas. Dom kunde inte heller avläsa någon ålder på tjuren, han trodde att den hade legat för länge och torkat. Käken var ren och fin men hade legat i mitt pannrum ganska länge. Så göra käken ren och sen frysa in den är nog det bästa att göra i fortsättningen. 
Teamet som jobbar i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 med åldersbedömning återkommer med information innan jakten till hösten. 
S-E Harrysson 

Viltolycka och övrig dödlighet i Äsko/Kronsko 50301

Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Vi skall försöka få utdrag från NVR som vi fick förra året. Det som rapporteras här är rapporter från Jägare i skötselområdet till styrelsemedlem och vi dokumenterar i dokumentdatabas.

2020-02-27 Viltolycka Dalanshult Älg Hondjur (2 foster i älgen).

2020-04-08 Viltolycka Rönås Älg Hondjur. 

2020-04-12 Övrig Dödsorsak Älg Hondjur hittad i Harasjömåla.

 

Tall-Plantering med fårull i toppen, foto från kretssamverkan i Blekinge.

Har Skogsstyrelsen räknat fel på flera miljarder?

Skogsstyrelsen påstår i en rapport till regeringen att viltet orsakar skador på skogen för 7,2 miljarder kronor. – Vi har granskat rapporten och hittat sådana felaktigheter och tvivelaktiga antaganden att rapporten måste göras om, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Läs rapporten och förklaring på felräkning!

Kurs på Blekinge Hjort med Jonas Malmsten från SVA(Mitten i grönt)

Jonas Kromnow från Länsstyrelsen, Mikael Esse och Jonas Malmsten från SVA diskuterar.

Tjänlighets-bedömning av älg och vilt "Ätas eller inte ätas"

Jägare från Blekinges Älgskötselområden har varit på utbildning med Jonas Malmsten från SVA. Jonas Kromnow från Länsstyrelsen samordnade utbildningen och mer information kommer efter styrelsemöte i skötselområdet 2019-10-07.