Lokala Nyheter och Information

Jaktstart för Älg respektive Kronhjort är uppdaterat under respektive sida.

Nu finns möjligheten att göra inbetalning via Swish på nummer: 1236593701

Märk med Jaktlagets namn samt vad inbetalningnen avser.


Till samtliga jaktlag i Olofströms Skötselområde!

Ni är skyldiga att tillgodose att kontaktuppgifter i Viltdata är uppdaterade och aktuella. Även jaktledare och rapportörer skall vara uppdaterade, detta skall kontrolleras och uppdateras av samtliga jaktlag.

Logga in i Viltdata för att kontrollera.


Medlemsavgift per Jaktlag  400 kr skall betalas in efter årsmötet och före höstmötet, Fällavgift 1300 kr- vuxen älg, Fällavgift 130 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956

Medlemsavgift per Jaktlag 400 kr skall betalas in efter årsmötet och före höstmötet, Fällavgift 1300 kr- vuxen älg, Fällavgift 130 kr - kalv, Bankgiro 5077-5956. Swish 1236593701 Märk med jaktlagets namn samt vad inbetalningen avser.


Alla förändringar eller tillägg på fastigheter skall skickas via e-post

Jaktintyg hittar du under blanketter, skicka även med karta på fastighet/er som det gäller.

För kontakt med styrelsen, använd kontaktformulär