Regler för Kronhjortsjakt 2020 i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Avlysningsjakt och avskjutningsbestämmelser för Kronvilt Jaktåret 2020

[2020-06-29]
Kronvilt Enligt skötselplan för 2020 års jakt:

4 st kalvar (Jakttid 20200816 - 20210131)
 

3 stycken Hindar (Jakttid 20200816 - 20210131)
 

2 stycken Kronhjortar Antal taggar 0-9 (Jakttid 20201012 - 20210131)
 
Avlysning! Ring så fort som möjligt efter skott till

Mårten Eriksson 070-990 93 10
eller
Lars Johansson 070-860 25 81