Regler för Kronhjortsjakt 2021 i Olofströms Äsko/Kronsko 50301

Lägesrapport 2021-10-12 avskjutning Kronhjort.

Inga Kronhjortar fällda i Skötselområdet. 

Avlysningsjakt och avskjutningsbestämmelser för Kronvilt Jaktåret 2021

[2021-08-16]
Tilldelning
Hjort 2 st = 1 st 0-9 taggar + 1 st med vafri antal taggar
Hind 3 st
Kalv 4 st

Jakttider
Hind & kalv    16/8   tom 31/1 2022
Hjort                08/10 tom 31/1 2022 


Avlysningsjakt 

Då kronvilt skjuts, skall detta rapporteras
omgående/omedelbart till:
 
Mårten Eriksson 070-990 93 10
eller
Lars Johansson 070-860 25 81