Andre´ Knutsson Föreslagen till årsmötet år 2022 som Indrivare för Jaktlag som inte betalar Fällavgift eller Medlemsavgift. Ingen betalning ingen tilldelning eller rösträtt på årsmöte innebär stadgeändring, För spillningsinventering om vi skall fortsätta skall Team tillsättas på årsmötet.