Beslut att lägga ut mötesanteckningar från möten utan namninnehåll. All annan dokumentation lagras i dokumentdatabas som alla i styrelsen har tillgång att läsa och uppdatera. Där finns Kalender, rapporter, foton, karta, logg på händelser, forum, rapporter, kommunikation med myndigheter och med möjlighet att skicka SMS och Mejl 

Protokoll

Styrelse Protokoll Jaktåret 2020/2021

webbversion_Protokoll_Styrelsemöte_20200528

webbversion_Protokoll_Styrelsemöte_20200629

Årsmötesprotokoll

- Här skall du hitta årsmötesprotokoll